Home
Wie zijn we
Wat doen we
Activiteiten
Inschrijvingen
Contact
Links
Brochures over NAH
affiche en flyer
Vooruitblik najaar 2021
 

 

 

 

 

logo samenspraak

 

Bijeenkomsten voor ruime familie

Dinsdag 23 februari 2021

19u tot 21u30

Ik ben partner van een persoon met NAH.  Hoe zorg ik ervoor dat ik naast verzorger ook nog partner kan zijn?

 Een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) treft heel het gezin.  De gevolgen van NAH brengen een grote verandering met zich mee in het leven van een gezin.  Net zoals de persoon met NAH moeten ook partners wennen.  Het betekent immers een belangrijke aanpassing: andere rollen, andere zorg, een ander leven.  Je gaat soms onwetend over je eigen grenzen en raakt uitgeput.  Hoe bewaak je je gezondheid, je welzijn, je relaties?  Hoe blijf je in verbinding met wat voor jou van betekenis is en blijf je partner, en niet alleen verzorgende, van de persoon met NAH?

 

Deze vorming richt zich tot familieleden van personen met NAH.

Studenten kunnen niet deelnemen aan deze activiteit.

 

Deze vorming gaat online door.

Spreker: Engelien Lannoo, klinisch neuropsycholoog

 

 

Dinsdag 16 maart 2021

Omgaan met vermoeidheid na een NAH.

Een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kan zichtbare gevolgen hebben zoals motorische problemen of een merkbare achteruitgang van de zintuiglijke functies.  Er kunnen echter ook minder opvallende gevolgen zijn die pas opvallen naarmate je meer met de persoon in kwestie omgaat.

Een ‘onzichtbaar’ gevolg kan een uitgesproken vermoeidheid zijn: een persoon met NAH kan door het letsel effectief veel minder uithoudingsvermogen hebben.  En dat niet alleen op vlak van fysieke prestaties, maar ook op val van denken en verwerken.

Wie moe is, krijgt het lastig, en iedereen heeft zo zijn manier om dat te uiten.  Prikkelbaar zijn, traag reageren zijn mogelijke uitingen.  Als de omgeving dit kan linken aan vermoeidheid, kom je tot een andere interpretatie die tot meer begrip voor de persoon in kwestie leidt.

Vermoeidheid of lusteloos, traag reageren, niet in actie schieten of snel geneigd zijn om op te geven kunnen echter ook wijzen op andere zaken.  Het kunnen uitingen zijn van depressie, angst voor pijn, enz.

 

Deze vorming richt zich tot familieleden van personen met NAH.

Studenten kunnen niet deelnemen aan deze activiteit.

 

Deze vorming gaat online door

Spreker: Wouter Lambrecht, klinisch neuropsycholoog

 

 

Woensdag 5 mei 2021

Zorgen voor een familielid met NAH is niet zo vanzelfsprekend.  Kan ik het volhouden?  Wat als ik de zorg moet delen?

Een hersenletsel verandert niet alleen het leven van de persoon zelf.  Ook de familie krijgt plots een andere rol toebedeeld.  Naast partner, zoon, dochter, ouder, broer of zus word je ook een beetje ‘zorgverlener’.

Tijdens deze samenkomst bekijken we vanuit gedeelde ervaringen hoe we deze functie van zorgverlener kunnen rijmen met onze identiteit als familielid.  We behandelen tevens het risico op uitputting, uit elkaar groeien,… wanneer de rol van zorgverlener de overhand neemt.

Een beroep doen op hulp is opnieuw een confrontatie met de beperking en het veranderde (samen)leven.  We bekijken hoe we extra hulp kunnen inschakelen die zowel door de persoon met NAH als door zijn omgeving aanvaard kan worden.

 

Deze vorming richt zich tot familieleden van personen met NAH.

Studenten kunnen niet deelnemen aan deze activiteit.

 

Waar: ’t Spoor, Bruggesteenweg 88, 8830 Gits

Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen kan deze vorming ook online doorgaan.

Spreker: Koen Browaeys, psycholoog en psychotherapeut

 

  

Donderdag 10 juni 2021

Hoe ondersteuning bieden aan mensen met NAH in het verkeer?

Stel: je wil naar de kapper. Eenvoudig denk je?  Neem je de auto of laat je je brengen?  Voor veel mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)  is deze keuze niet zo evident.

Is het verstandig om direct terug aan het verkeer deel te nemen?  Je beschikt misschien niet over een wagen omdat de dichtstbijzijnde bushalte op aanvaardbare afstand is. Maar is deze halte wel toegankelijk? Mag je partner met NAH al met de wagen rijden?  

Omwille van de mobiliteit van je partner/familielid is het niet steeds eenvoudig om het huis te verlaten. Mobiliteit, wat is dat eigenlijk ? Hoe kun je dit bevorderen? Zijn er hier wettelijk regels rond?  Hoe kun je veilig begeven in het verkeer? 

Op deze en andere vragen probeert de spreker u  een zo goed mogelijk antwoord te bieden.

 

Deze vorming richt zich tot familieleden van personen met NAH.

Studenten kunnen niet deelnemen aan deze activiteit.

 

Waar: De Nieuwe Notelaar, Potterierei 77B, 8000 Brugge

Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen kan deze vorming ook online doorgaan.

Spreker: Heidi Tanghe, maatschappelijk assistent

 

samenspraak

samenspraak